Organizata e Qiramarrësve të Kopshteve Cedar

Deklarata e misionit

Organizata e Qiramarrësve të Kopshteve Cedar (CGTO) kërkon të jetë e dobishme dhe në shërbim për të gjithë banorët, si dhe për komunitetin më të madh Natick në përgjithësi: të lehtësojë shoqërimin, komunitetin dhe miqësinë mes banorëve; për të zhvilluar, organizuar dhe sponsorizuar ngjarje dhe aktivitete në grup; për të ndërtuar dhe mbajtur një organizatë të ndershme, pozitive, bashkëpunuese, jo-gjykuese, të relaksuar, ku të gjithë banorët e Cedar Gardens do të gjejnë dhe shprehin zërin e tyre të përbashkët. (Miratuar më 3/3/06)