Stafi

ADMINISTRATIVE


Telefoni: 508-653-2971
FAX: (508) 650-9982

Randy Waters, MPHA
Drejtori Ekzekutiv
(508) 653-2971 x 205
[email protected]
Në dispozicion me takim.

Sue Hur 
Menaxher finance 
(508) 653-2971 x 204
[email protected]

Dorothy Wright
Koordinator për Strehimin e të Moshuarve dhe Familjes
(508) 653-2971 x 201
[email protected]     

Joan O'Dell
Koordinator për strehimin e të moshuarve
(508) 653-2971 x 203
[email protected]

Michael Kelleher
Menaxher i Strehimit/Koordinatori i Seksionit 8
(508) 653-2971 x 202
[email protected]

 
Mirëmbajtja dhe Administrimi. Koordinator mbështetës
(508) 653-2971 x 200

Jane Purser
Koordinator i Shërbimeve Rezidente
(508) 653-2971 x 206
JPurser @NatickHA.org

Përgjegjësi i mirëmbajtjes. Jeffrey Harmon
Mekanik i mirëmbajtjes. Ryan Poirier
Mekanik i mirëmbajtjes. Chris Collari
Mekanik i mirëmbajtjes. Michael Losurdo
Mekanik i mirëmbajtjes. Finbar Doyle
Mekanik i mirëmbajtjes. Robert Cotter