Vetitë

Strehimi Familjar i Gjelbër Forest 

52 - Njësi Strehimi për Familjet me Ndihmë Shtetërore

Cedar Gardens Strehimi i pleqve / invalidëve

259 - Njësitë - Strehimi me ndihmën e shtetit për të moshuarit/invalidët

Strehimi i të moshuarve/të personave me aftësi të kufizuara në Coolidge Gardens 

45 - Strehimi me ndihmën e shtetit për të moshuarit/invalidët

Strehimi Familjar në West Hill Park 16 - Njësitë e Banesave Familjare

 

Shtëpitë e Grupit West Hill

8 - 1 njësi dhomë gjumi

Vende të shpërndara Strehimi familjar 

21 - Njësi Strehimi Familjar me Ndihmë Shtetërore