Tính chất

Nhà ở gia đình Forest Green 

52 - Đơn vị Nhà ở được Nhà nước hỗ trợ cho Gia đình

Cedar Gardens Nhà ở cho người già / người khuyết tật

259 - Đơn vị - Nhà ở do Nhà nước hỗ trợ cho Người già / Người tàn tật

Coolidge Gardens Nhà ở dành cho người già / người khuyết tật 

45 - Nhà ở do Nhà nước hỗ trợ cho Người già / Người tàn tật

Nhà ở Gia đình West Hill Park 16 - Đơn vị nhà ở gia đình

 

Các ngôi nhà của Nhóm West Hill

Căn hộ 8 - 1 phòng ngủ

Trang web rải rác Nhà ở gia đình 

21 - Đơn vị Nhà ở Gia đình được Nhà nước hỗ trợ