Tổ chức Người thuê Cedar Gardens

Tuyên bố sứ mệnh

Tổ chức Người thuê nhà Cedar Gardens (CGTO) cố gắng trở nên hữu ích và phục vụ cho tất cả cư dân cũng như cho cộng đồng Natick lớn hơn nói chung: để tạo điều kiện cho sự đồng hành, cộng đồng và tình bạn giữa các cư dân; để phát triển, tổ chức và tài trợ cho các sự kiện và hoạt động của nhóm; để xây dựng và duy trì tổ chức trung thực, tích cực, hợp tác, không phán xét, thoải mái, nơi tất cả cư dân của Cedar Gardens sẽ tìm thấy và thể hiện tiếng nói chung của họ. (Phê duyệt 3/3/06)