Përditësimet për COVID-19

AdminBurimet

Njoftimi për orarin e punës për COVID 19 Autoriteti i Banesave Natick është i mbyllur për publikun deri më tej për shkak të Gjendjes së Jashtëzakonshme të shpallur në lidhje me Coronavirus. Do të reduktohen nivelet e stafit në zyrat tona, pasi ne bëjmë pjesën … Read More