به‌روزرسانی‌های COVID-19

Adminمنابع

اطلاعیه ساعات کاری اداری COVID 19 به دلیل وضعیت اضطراری اعلام شده در رابطه با ویروس کرونا، اداره مسکن ناتیک تا بعد به روی عموم بسته است. از آنجایی که ما نقش خود را در جلوگیری از انتشار ویروس انجام می دهیم، تعداد کارکنان در … Read More