اعضای هیئت مدیره

مگ کیلی/mebk2002@gmail.com
رئيس هیئت مدیره
ویلیام اچ. گروگان/w.grogan.nha@gmail.com
نایب رئیس
اریکا ای. بال/ericaball@rcn.com
کمیسیونر، رئیس پلیس
گرگ بازز/gbaz100651@aol.com
خزانه دار
کیمبرلی کاندون/ kmc0116@verizon.net
معاون خزانه دار